Peer review

Procesul de recenzare


Fiecare articol trimis spre Revista Română de Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare (RRTTLC) va fi recenzat de 2 specialiști din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj și comunicare, 1 specialist va fi cadru didactic universitar, iar celălalt specialist va fi practician, terapeut al limbajului. Cei doi recenzori vor completa un formular de recenzare standard, unde au posibilitatea să își noteze și observațiile sau aspecte ce pot fi modificate de către autorii articolelor, cu scopul creșterii valorii materialelor ce urmează să fie publicate în cadrul revistei. Datele consemnate de cei doi recenzori vor fi transmise apoi autorilor articolelor, în vedere implementării modificărilor sugerate, dacă este cazul.
Editorul principal RRTTLC apelează procesul double-blind peer review. Recenzorii nu cunosc numele autorilor ai căror articole le recenzează, iar autorii nu cunosc numele celor care le recenzează articolul. Recomandările recenzorilor sunt transmise editorului principal, care poate lua una dintre următoarele decizii: respinge articolul, cere o nouă recenzie din partea unui terţ, solicită revizuirea articolului de către autor, acceptă materialul spre publicare.

Procesul de recenzare este estimat să dureze o lună de zile.