Aderare

Procedura de aderare


Pentru aderarea la ASTTLR se completează cererea de înscriere şi se transmite pe adresa asttlrromania@gmail.com.
Pentru ca cererea să fie validată se trimite împreună cu o copie după cartea de identitate. După validarea cererii se achită taxa de înscriere în asociaţie, în contul menţionat pe cererea de înscriere.

Condiţii pentru adeziune în calitate de memebru activ: absolvirea specializării Psihopedagogie specială nivel licenţă şi/sau a unui masterat de Terapia limbajului.

Membri simpatizanţi pot fi persoane preocupate de domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare. Membrii simpatizanţi se bucură de drepturi egale membrilor activi, mai puţin de dreptul de a participa prin vot la deciziile ASTTLR.

CLARIFICĂRI
Pentru aderarea la ASTTLR există o taxă de analiză a dosarului votată de AG a ASTTLR din 25 februarie 2022, în valoare de de 200 de lei. Aceasta se plătește în contul ASTTLR - Cont bancar RO 03BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania.
Dovada achitării se trimite împreună cu cererea de înscriere și documentele personale pe adresa de email indicată mai sus.
După validarea dosarului de înscriere de către secretariatul ASTTLR se achită taxa aferentă cotizației de membru, indiferent de momentul înscierii în acociație.

Pentru anul 2023 taxa stabilită este de 150 de lei.