Aderare

Procedura de aderare


Pentru aderarea la ASTTLR se completează cererea de înscriere şi se transmite pe adresa asttlrromania@gmail.com.
Pentru ca cererea să fie validată se trimite împreună cu o copie după cartea de identitate. După validarea cererii se achită taxa de înscriere în asociaţie, în contul menţionat pe cererea de înscriere.

Condiţii pentru adeziune în calitate de memebru activ: absolvirea specializării Psihopedagogie specială nivel licenţă şi/sau a unui masterat de Terapia limbajului.

Membri simpatizanţi pot fi persoane preocupate de domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare. Membrii simpatizanţi se bucură de drepturi egale membrilor activi, mai puţin de dreptul de a participa prin vot la deciziile ASTTLR.