Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  27.08.2021


LOGOPEDIA ȘI PRACTICA LOGOPEDICĂ
Conferința națională cu participare internațională


ASTTLR în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Departamentul de Pregătire Didactică USAMV și Casa Corpului Didactic Cluj are plăcerea de a vă invita să luați parte la un nou eveniment important din acest an, Conferința Națională cu Participare Internațională

Conferința se intitulează Logopedia și Practica LogopedicăPentru înscrieri vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Vă așteptăm cu drag!

Evenimentul este gratuit pentru membrii ASTTLR și masteranzii/studenții FPSE UBB și contra cost pentru non-membri. Taxa de 100 de lei se achită în contul ASTTLR . Date ASTTLR:CUI 28916696. Cont bancar Ro03 BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania.printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.64}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  10.06.2021


TULBURĂRILE DE DEZVOLTARE: VORBIRE - LIMBAJ - ACHIZIȚII ȘCOLARE
Conferința națională cu participare internațională


ASTTLR în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială are plăcerea de a vă invita să luați parte la un nou eveniment important din acest an, Conferința Națională cu Participare Internațională

Conferința se intitulează Tulburările de dezvoltare: Vorbire - Limbaj - Achiziții școlarePentru înscrieri vă rugăm să completați formularul de mai jos.
Vă așteptăm cu drag!

Evenimentul este gratuit pentru membrii ASTTLR și masteranzii/studenții FPSE UBB și contra cost pentru non-membri. Taxa se achită în contul ASTTLR . Date ASTTLR:CUI 28916696. Cont bancar Ro03 BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania.


printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.63}

APLICAȚII INTERACTIVE ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE

Programul de formare continuă certificat MEN. Seria I
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  30.04.2021
Programul de formare continuă certificat MEN
APLICAȚII INTERACTIVE ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE
SERIA I


Numărul de credite transferabile alocate: 15
Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. O.M. 3559/29.03.2021
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.
ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceștia, poate fi consultat aici.

Disciplinele incluse în cadrul programului
 Tehnologia informației și comunicării – fundamentări teoretice
 Tehnologia informației și comunicării – mijloc și metodă educațională
 Aplicații practice ale utilizării tehnologiilor informaționale în mediul educational (www.padlet.com, www.sli.do, ClassDojo, www.mentimeter.com, aplicații Google, www.cubulet.ro, aplicația Touch Typing Study!, Speechnotes, StoryJumper, https://whiteboard.fi etc.)

Competențe
 Dezvoltarea competențelor și aptitudinilor digitale prin elaborarea unor resurse digitale corelate cu obiectivele învățării.
 Utilizarea conceptelor și teoriilor cheie din domeniul tehnologiilor informaționale în context educațional.
 Utilizarea conceptelor și teoriilor cheie din domeniul tehnologiilor informaționale în context educațional.
Criterii de selecție pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învățământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului
 Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
 Fișa competențelor şi a disciplinelor/temelor

Acte necesare pentru înscriere
 adeverință de la instituția de învățământ (se menționează statutul de cadru didactic sau pers.aux.)
 copie scanata diploma de licență
 copie scanata foaia matricolă
 copie scanata diplomă de bacalaureat
 copie scanata certificatul de naștere, xerox
 copie scanata certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
 copie scanata cartea de identitate (CI) Xerox

ÎNSCRIERI ACCESÂND LINK-UL
https://forms.gle/QdxwkQ6sFVmGEwTB7
Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron) - plata se efectuează în contul ASTTLR Ro03BTRL01301205E81963XX, deschis la Banca Transilvania www.asttlr.ro
Taxa se poate achita în 2 rate.


INFORMAŢII GENERALE
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 30 ore on line sincron și 30 ore pe platformă, în varianta online)
Perioada de formare – IUNIE-IULIE 2021.
Zilele de formare: Vineri, Sâmbătă, Duminică
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR taxa de înscriere este 600 Ron)
Perioada înscrieri: Continuă până la formarea grupei
Locuri: 35 locuri/grupăprinter friendly {PDF=create pdf of this news item^news.62}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  15.04.2021
Programul de formare continuă certificat MEN
TULBURĂRILEDE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE
SERIA II


Conștientizăm Ziua Internațională la vocii și anunțăm înscrieri pentru cursul TULBURĂRILEDE VOCE-EVALUARE ȘI INTERVENȚIE
Numărul de credite transferabile alocate: 15
Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3161/13.02.2019
ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

ORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat aici.
Disciplinele incluse în cadrul programului
 Vocea umană-coordonate bio-psihologice;
 Tulburările de voce- tipuri și caracteristici simptomatologice;
 Tulburările de voce: direcții de evaluare;
 Tulburările de voce: direcții de intervenție;
 Elemente de consiliere psihologică în contextul tulburărilor de voce.
Criterii de selecție pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învățământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).
Actul de studii eliberat cursantului
 Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
 Fișa competențelor şi a disciplinelor/temelor
Acte necesare pentru înscriere
 adeverință de la instituția de învățământ (se menționează statutul de cadru didactic sau personal auxiliar)
 copie scanata diploma de licență
 copie scanata foaia matricolă
 copie scanata diplomă de bacalaureat
 copie scanata certificatul de naștere, xerox
 copie scanata certificatul de căsătorie(dacă este cazul), xerox
 copie scanata cartea de identitate (CI) Xerox

ÎNSCRIERI ACCESÂND LINK-UL
https://forms.gle/PTQGW4HGc7NSSzQN8
Dovada achitării taxei de înscriere 700 Ron/600 Ron (pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron) - plata se efectuează în contul ASTTLR Ro03 BTRL 0130 1205 E819 63XX, deschis la Banca Transilvania www.asttlr.ro
Taxa se poate achita în 2 rate.
INFORMAŢII GENERALE
Durata programului: 60 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână 30 ore on line sincron și 30 ore pe platformă, în varianta online)
Perioada de formare –MAI – IUNIE 2021.
Zilele de formare: Vineri, Sâmbătă, Duminică
Credite transferabile: 15 credite
Taxa de participare: 700 Ron/600 Ron
 pentru membrii ASTTLR și SRF taxa de înscriere este 600 Ron.
Perioada înscrieri: Continuă până la formarea grupei
Locuri: 25 locuri/grupă

printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.61}

PROGRAM DE EVALUĂRI GRATUITE ÎN CABINETELE PARTENERE

Ziua europeană a terapiei de limbaj și de vorbire
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  04.03.2021
Campania Ziua Europeana SLT - 6 martie 2021


În data de 6 martie 2021 - ASTTLR, sub cupola CPLOL/ESLA - European Speech and Language Therapy Association, celebrează Ziua Europeană a Terapiei Tulburărilor de Limbaj și de Vorbire.

Scopul acestui eveniment anual este de a crește gradul de conștientizare asupra terapiei tulburărilor de limbaj și vorbire, dar și de înțelegere a rolului terapeuților de limbaj(SLT).

Tema zilei din 2021 este Telepractice and Digital Technologies in Speech and Language Therapy /Telepractica și tehnologiile digitale în terapia tulburărilor de limbaj și de vorbire.

În această zi terapeuții de limbaj (SLT)/logopezi din întreaga Europă se vor uni pentru a organiza ateliere, sesiuni de instruire, sesiuni media, seminarii, webinarii, conferințe, dar și pentru a promova modul în care terapia on line a fost integrată în practica terapiei de limbaj.

Cu această ocazie ASTTLR desfășoară o campanie de conștientizare a tulburărilor de limbaj și promovează, prin cabinetele partenere sesiuni de evaluare gratuită.

Vă invităm să consultați lista cabinetelor partenere și să intrați în contact cu acestea pentru a beneficia de o evaluare gratuită.printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.60}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  28.02.2021
ZIUA EUROPEANĂ A TERAPIEI TULBURĂRILOR DE LIMBAJ ȘI DE VORBIRE 2021
ASTTLR are plăcerea de a anunța organizarea a 2 evenimente distincte, care marchează Ziua Europeană a Terapiei Tulburărilor de Limbaj și de Vorbire

În data de 6 martie 2021 - ASTTLR, sub cupola CPLOL/ESLA - European Speech and Language Therapy Association, celebrează Ziua Europeană a Terapiei Tulburărilor de Limbaj și de Vorbire.

Scopul acestui eveniment anual este de a crește gradul de conștientizare asupra terapiei tulburărilor de limbaj și vorbire, dar și de înțelegere a rolului terapeuților de limbaj(SLT).

Tema zilei din 2021 este Telepractice and digital technologies in Speech and Language Therapy /Telepractica și tehnologiile digitale în terapia tulburărilor de limbaj și de vorbire.

În această zi terapeuții de limbaj (SLT)/logopezi din întreaga Europă se vor uni pentru a organiza ateliere, sesiuni de instruire, sesiuni media, seminarii, webinarii, conferințe, dar și pentru a promova modul în care terapia on line a fost integrată în practica terapiei de limbaj.

Cu această ocazie ASTTLR vă invită să vă alăturați demersurilor de marcare a Zilei Europene a Terapiei Tulburărilor de Limbaj și de Vorbire, prin participare Dvs în cadrul a două evenimente distincte.

6 Martie 2021- European Day 2021- Webinar ESLA. Ora 11.00 AM - România ( 10.00 AM CET)
1. Eveniment de lansare The European Speech and Language Therapy Association (ESLA) și de celebrare a European SLT Day.

Evenimentul este public, deschis participanților prin transmitere zoom și Facebook Streaming.

Invitați
  • Roberta Metsola, Vice President of the European Parliament

  • Asst Prof Dr Mieke Moerman, ENT/Phoniatrician și SLT: “Applying E-health to conform with European regulations in Speech and Language Therapy”.

Informații eveniment

6 Martie 2021- Webinarul - Terapia on line și Tehnologiile Digitale. Ora 17.00 România.

2. Eveniment adresat membrilor ASTTLR, conform raportării de cotizant ESLA/CPLOL( cotizație anuală plătită până la data de 5 martie 2021 către ASTTLR).


Evenimentul este certificat prin diplomă de participare.


printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.59}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  15.02.2021
Conferința Națională – Terapia Tulburărilor de Limbaj și Comunicare-Resurse materiale și virtuale


ASTTLR în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Psihopedagogie Specială are plăcerea de a vă invita să luați parte la primul eveniment din acest an, Conferința Națională cu Participare Internațională.

Conferința se intitulează Terapia tulburărilor de limbaj și comunicare – Resurse materiale și virtuale.


Pentru a putea participa la acest eveniment este necesară înscriere. Vă rugăm să completați formularul următor.Webinarul este gratuit pentru membrii ASTTLR, masteranzii Psihopedagogie Specială UBB și contra cost – 50 de lei pentru non-membri. Plata se face în contul ASTTLR deschis la Banca Transilvania – RO03BTRL01301205E81963XX.

Atenție dacă se face depunere la casieria băncii, se depun în cont 60 de lei. BT percepe un comision de 10 lei. Recomandăm transfer Bancar sau prin Revolut, Bt Pay etc.
printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.58}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  22.12.2020
SĂRBĂTORI FERICITE![/center]
printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.57}
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  28.09.2020
Logopedia-experiente practice
la început de an școlar


În data de 3 octombrie 2020 vă așteptă la întâlnirea Adunării Generale a ASTTLR

printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.56}

Procesul terapeutic: Prevenție- Recomandări-Proceduri

Webinar național cu participare internațională
Read/Post Comment: 0 Posted by traluca /  27.08.2020
Procesul terapeutic: Prevenție- Recomandări-Proceduri.


Începem luna septembrie cu o întâlnire necesară comunității logopedice, pe o temă de actualitate și anume
Procesul terapeutic: Prevenție- Recomandări-Proceduri.
Întâlnirea se va desfășura sub formă de webinar și va avea invitați din țară și din străinătate.
Pentru a vă putea înscrie la acest eveniment vă rugăm să completați formularul deschis la link-ul: https://forms.gle/LLvDpj7AjFVhy1uC6
Participarea este gratuită pentru membrii ASTTLR cu cotizația la zi și masteranzii Psihoped UBB, respectiv contra cost, 50 lei pentru non-membri.
Taxa se achită în contul ASTTLR - RO03BTRL01301205E81963XX deschis la Banca Transilvania, iar dovada se trimite pe adresa asttlrromania@gmail.com

Programul evenimentului este accesibil AICI

Vă așteptăm alături de noi!


printer friendly {PDF=create pdf of this news item^news.55}
Go to page  1 2 3 4 5 6 7